ZERO Gender Pay Gap - Gender equality: Innovation tool and awareness raising on GPG

Nulový rozdíl v ocenění práce žen a mužů – Rovnost žen a mužů: Inovativní nástroj a růst povědomí o nerovnosti v ocenění práce žen a mužů

Projekt programu JUSTICE Evropské unie

Č. JUST/2013/PROG/AG/4862/GE

http://www.zerogpg-project.eu/

Doba trvání projektu: listopad 2014 – říjen 2016

Cílem výzkumného evropského projektu ZERO Gender Pay Gap bylo prozkoumat v jednotlivých partnerských zemích prvky, týkající přístupu zaměstnavatelů k ocenění stejné práce žen a mužů, k zaměstnávání, pracovním místům a možnostem práce pro ženy vůbec. Jak sladit rodinné a pracovní vytížení žen a mužů? Jaké podmínky poskytuje státní legislativa a zaměstnavatelé? Co a jak lze změnit?

Do aktivit projektu se zapojily různé typy organizací, partneři provedli průzkum, týkající se rozdílů v ocenění práce žen a mužů, zorganizovali různé akce, veřejné semináře a besedy, zpracovali vzdělávací a osvětové materiály na toto téma a bylo šířeno povědomí o současné nerovnosti v platech žen a mužů za stejnou práci s cílem posunout společenské myšlení směrem k úpravě tohoto stavu a přispět k optimalizaci pracovních příležitostí a k stejnému ocenění za práci žen i mužů.

Hlavními výstupy byly zprávy z provedeného průzkumu o současných genderových právních a společenských opatřeních v partnerských zemích, software pro zaměstnavatele, dovolující vyhodnotit správnost ocenění práce a odhalení nerovností, webový portál pro všechny zájemce a uživatele výstupů projektu a akce EQUAL PAY DAY (Den stejného platu).

 

Kontakt

Rovnovážka, z. s. Provozovna:
28. října 165/68, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 22760482
+420 736 140 697 rovnovazka@seznam.cz