S námi k zaměstnání

Registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009173

Projekt je určen 35 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem z Moravskoslezského kraje, kteří chtějí zlepšit své postavení na trhu práce.

Dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní = uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok nebo uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců a dále osoby starší 55 let evidované na ÚP déle než 5 měsíců.

Podmínky (tj. délku evidence na ÚP) je potřeba splnit ke dni nástupu do projektu. Zahájení účasti je možné od srpna 2018.

Stručný přehled klíčových aktivit:

KA 1: Vstupní poradenství a nábor CS - “Kdo jsem, co umím a co ještě ne?”

  • Rozbor osobních potřeb, možností, případných omezení, dosavadních pracovních zkušeností, možností dalšího rozvoje a uplatnění na trhu práce – výběr dalších aktivit (2 –6).

KA 2: Motivační aktivity - “Podáváme pomocnou ruku”

  • Podpora sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, sebeprezentace, příprava atraktivního životopisu, motivačních dopisů, pracovní pohovor nanečisto, vizážistika – skupinové a individuální aktivity.

KA 3: Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na TP - “Nové poznání pro úspěch v zaměstnání”

  • Kurz finanční gramotnosti, kurz pracovně – právního minima, krátké PC kurzy (MS Office, Google aplikace aj.), dluhové poradenství, kondiční jízdy v autoškole.

KA 4: Rekvalifikace a odborné kurzy - “Nauč se a pracuj”

  • Rekvalifikační kurzy nebo kurzy rozšiřující kvalifikaci (např. svářečský průkaz, obsluha CNC, ŘP skupiny C, řidiči vysokozdvižných vozíků, skladníci, chůvy, aj.).
  • Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače.

KA 5: Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností - “První kroky k nové práci”

  • Placená praxe u zaměstnavatelů v délce 1 – 2 měsíců.

KA 6: Zprostředkování zaměstnání a doprovodná opatření - “Ať už vám nic nezaclání na cestě k zaměstnání”

  • Zprostředkování zaměstnání 16 účastníkům s úhradou mzdových příspěvků zaměstnavatelům na 6 měsíců.

Skladba aktivit a výběr konkrétních kurzů závisí na individuálních potřebách každého účastníka.

Trvání projektu: 8/2018 – 07/2020 (2 běhy)

Délka účasti: cca 1 rok

Všechny aktivity jsou pro CS bezplatné, projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Ke stažení:

Dotazník - přihláška S námi k zaměstnání

S námi k zaměstnání_prezentace

 

 

Kontakt

Rovnovážka, z. s. Provozovna:
28. října 165/68, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 22760482
+420 736 140 697 rovnovazka@seznam.cz