Podnikám, slaďuju...sama sobě šéfuju

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00354

Projekt probíhal v letech 2012 - 2014. 

Jeho cílem bylo podpořit podnikání žen v Moravskoslezkém kraji a přispět tak k prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. 

Ženy v projektu získaly zážitkové kariérní poradenství, kurz podnikání, vedený špičkovými lektory z celé ČR, a dále individuální podporu při zahájení podnikání prostřednictvím mentoringu a koučinku. Úspěšné absolventky dostaly navíc možnost získat řadu bonusů např. v podobě získání investora pro svůj podnikatelský záměr.

Podrobné informace o projektu byly publikovány na stránkách www.zahajenipodnikani.cz

Poslední běh kurzů byl zahájen v březnu a skončil v červnu 2014. 

Partnery projektu byly: PROFICIO, o.s. (koordinátor), Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Koučink akademie a Rovnovážka.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a díky tomu byly pro účastnice veškeré aktivity zdarma!

 

 

 

 

Kontakt

Rovnovážka, z. s. Provozovna:
28. října 165/68, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 22760482
+420 736 140 697 rovnovazka@seznam.cz