ENCLOSE:

Establish a New Cooperation To Let Obtain Social Inclusion in Europe = Zahájit novou spolupráci pro dosažení sociálního začlenění v Evropě

Jednalo se o mezinároní projekt programu Grundtvig Partnerství.

Cílem projektu bylo podpořit sociální začleňování a integraci ohrožených a znevýhodněných osob v zemích deseti evropských partnerů. Projekt těmto lidem přinesl příležitosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, stínování a osvětových aktivit, to vše s cílem usnadnit těmto osobám vstup na trh práce.

Primární cílovou skupinou byly ohrožené osoby, kterými jsou nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, absolventi škol, hendikepovaní, etnické menšiny a imigranti, ženy, starší lidé a další znevýhodněné skupiny.

Sekundární cílovou skupinou byly neziskové organizace, sociální partneři, soukromé podniky, zástupci místní a krajské samosprávy a lidé pracující s výše uvedenými skupinami.

Jedním z produktů projektu byla příručka s příklady úspěšných aktivit pro integraci znevýhodněných skupin v partnerských zemích. Ke stažení v angličtině bylo zde:

Příručka s příklady dobré praxe z partnerskýcvh zemích (v angličtině)

Více informací o projektu bylo možné najít na adrese http://www.project-enclose.eu/

 

Kontakt

Rovnovážka, z. s. Provozovna:
28. října 165/68, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 22760482
+420 736 140 697 rovnovazka@seznam.cz