Dejte práci šanci

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007124

Cílem projektu Dejte práci šanci je zlepšit postavení 30 dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob starších 50 let z Ostravska na trhu práce.

Dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaný = uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR déle než 1 rok nebo uchazeč o zaměstnání, jehož doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Podmínky (tj. věk a délku evidence na ÚP) je potřeba splnit ke dni nástupu do projektu. Zahájení účasti v druhém běhu je možné od července 2018.

Projekt je rozdělen do pěti klíčových aktivit (KA):

KA 1: Vstupní poradenství - “Kdo jsem, co umím a co ještě ne?”

- Rozbor osobních potřeb, možností, případných omezení, dosavadních pracovních i osobních zkušeností, možností dalšího rozvoje a možností uplatnění – výběr dalších aktivit (KA 2 – 5).

KA 2: Motivační aktivity - “Nejste v tom sami!”  

- Podpora sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, sebeprezentace, příprava atraktivního životopisu, motivačních dopisů, pracovní pohovor nanečisto apod.

KA 3: Rozvoj základních kompetencí - “Důležité poznání pro úspěch v zaměstnání.”

- Kurzy základních dovedností – RK obsluha PC (pro začátečníky), krátké kurzy základního SW pro pokročilé; individuální poradenství při finanční tísni.

KA 4: Odborné kurzy - “Kolik věcí umíš, tolikrát jsi člověkem.”

- Rekvalifikační kurzy nebo kurzy rozšiřující kvalifikaci (např. svářečský průkaz, ŘP vyšší skupiny, specifické PC programy apod.).

KA 5: Zprostředkování zaměstnání - “Ať už vám nic nezaclání na cestě k zaměstnání!”

- Zprostředkování zaměstnání s podporou ve formě úhrady mzdových příspěvků zaměstnavatelům na 6 měsíců.

Skladba aktivit a výběr konkrétních kurzů závisí na individuálních potřebách každého účastníka.

Trvání projektu: 10/2017 – 09/2019 (2 běhy)

Délka účasti: cca 1 rok

Všechny aktivity jsou pro CS bezplatné, projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte nás.

Ke stažení:

Dotazník pro vstup do projektu DPŠ_2.běh

Dejte práci šanci_prezentace.pptx

Kontakt

Rovnovážka, z. s. Provozovna:
28. října 165/68, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 22760482
+420 736 140 697 rovnovazka@seznam.cz